• BADU® DELTA

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI

 • BADU® DELTA ECO VS

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI, ELETTRONICHE

 • BADU® DELTA MK

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI

 • BADU® DELTA MK ECO VS

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI, ELETTRONICHE

 • BADU® PROFI

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI

 • BADU® PROFI ECO VS

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI, ELETTRONICHE

 • BADU® PROFI MK

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI

 • BADU® PROFI MK ECO VS

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI, ELETTRONICHE

 • BADU® ALPHA

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI

 • BADU® ALPHA ECO SOFT

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI, ELETTRONICHE

 • BADU® GAMMA

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI

 • BADU® GAMMA ECO VS

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI, ELETTRONICHE

 • BADU® PRIME PICCOLE

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI

 • BADU® PRIME ECO VS

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI, ELETTRONICHE

 • BADU® PRIME GRANDI

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI

 • BADU® ECO FLEX

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI, ELETTRONICHE

  PER GRANDI PISCINE UNA GRANDE POMPA A VELOCITÀ VARIABILE

 • BADU RESORT

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI

 • BADU® RESORT – PM

  POMPE DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTI CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI